Szolgáltatások

Átalánydíjas karbantartás

Az éves átalánydíjas karbantartás kazánházaknál előnyös a Megrendelőnek és a szakszerviznek is mivel :

 • a szerződésben a kiszállási időt meg lehet szabni.
  A Megrendelőnek nem kell szervizt keresnie aki majd záros határidőn belül kiszáll, ugyanis minden szerviz elsődlegesen a szerződött partneréhez száll ki, csak utána sorolja az egyéb megrendeléseket.
 • az éves díj tartalmazza az évenkénti karbantartáson felül az eseti meghibásodások munkadíját is. Egyéb munkadíj NINCS! A javítások során felhasznált anyagok külön elszámolásra kerülnek.

  Az éves díjat a Megrendelő havi, vagy negyedéves bontásban fizetheti. Így éves szinten kalkulálható és fix összeg, ami előnyös a Megrendelő költségkalkulációjára és a szolgáltató fix bevételére.

Nem elhanyagolható, hogy a szolgáltató érdeke a kiváló minőségű munka, mert így, az adott díjon, kevesebb kiszállással költséghatékonyabb.

Vissza a lap tetejére

Felügyelet nélküli kazánház kialakítás
akár 83 % is lehet az éves költségmegtakarítás!

(IV. kezelési osztályba sorolás kivitelezése, átalakítás.)

Az MSZ 12623-85 IV. kezelési osztályba sorolás:

A IV. kezelési osztályba sorolt berendezések időszakosan felügyelt önműködő berendezések.

Jelentőségük, hogy nem igényelnek folyamatos felügyeletet, kazánkezelőt, fűtőt. A berendezés időszakos felügyeletét ellátó személy a berendezés körzetén kívül is tartózkodhat, mert a biztonságtechnikai és technológiai kialakítás folytán hosszabb idő (több óra) után is megengedhető a beavatkozás.

Tehát egy felügyeletet ellátó kezelő akár több kazánházra, akár más cégnél is felügyelhet. Az általánosan szokásos, elfogadott felügyeleti idő 24-72 óra között szokott lenni.

Új kazánház kialakításánál ez 7-18 % többletköltséget jelent (helyi körülményektől függően).

Már üzemelő kazánházak átalakítása kb. 400.000,- – 1.500.000,- Ft között van. Egy fűtő, kazánkezelő éves bére közterhekkel kb. :2.720.000,- Ft.

Folyamatos üzemnél 3 fő fűtő éves bére közterhekkel kb. : 8.160.000,- Ft

Egy több kazánházat is felügyelő fűtő egy kazánházra eső éves bére kb.:
350.000,-–450.000,- számoljunk(!), akár 83 % is lehet az éves bérmegtakarítás.

Vissza a lap tetejére

Kazánházak és hőközpontok tervezése és kialakítása

Új kazánházra, vagy új hőközpontra van szüksége? Fel szeretné újítani a régit?

Előzetes - ingyenes árkalkuláció - elfogadása esetén megtervezzük kazánházát, hőközpontját.

A tervek jóváhagyatását intézzük.

A jóváhagyott tervek alapján kivitelezzük a kazánházát, hőközpontját. Beüzemelés után átadjuk üzemeltetésre.

Vissza a lap tetejére

Computeres gázégő beállítás

Lényege, hogy a gázégő optimális hatásfokon dolgozzon. Ezt a füstgáz computeres elemzésével lehet megvalósítani.

Helytelen beállítás esetén a füstgázban lévő levegőfelesleg hűti a füstgát, így akár 10-20 % hatásfok romlást eredményezhet a ténylegesen eltüzelt gáz mennyiségére vonatkoztatva.

Nem elhanyagolható, hogy a rosszul beállított égő erősen légszennyező, füstgáza az optimális beállított égéshez viszonyítva 10-szer, 100-szor több szénmonoxidot (CO) is tartalmazhat!

Érdekességként: A füstgázelemző computer évtizedekkel ezelőtt az űrhajózáshoz kifejlesztett miniatűr cellákkal vizsgálja a füstgáz szennyező anyagait. Ezek a szennyező anyagok: szénmonoxid (CO), nitrogénmonoxid (NO), nitrogéndioxid (NO2), és gáz esetében Magyarországon elhanyagolható mennyiségű kéndioxid (SO2). A gáz elégetésekor "termékek" is keletkeznek, ezek a vízgőz, és a széndioxid (CO2). A műszerek vízgőzt nem mérik, csak a száraz füstgázt, vagyis a széndioxidot (CO2). Egyes műszerek közvetlenül mérik a széndioxidot (CO2), más műszerek - ez a többség - indirekt módon a füstgáz oxigén (O2) tartalmát mérve számítják a széndioxidot (CO2).

Még egy érdekesség: Ezek az oxigén cellák eredete az I. Világháborúra vezethetők vissza. Ott használtak először u.n. oxigén elemeket. Tehát ez az oxigén százalékos jelenlétének arányában feszültséget állít elő.

Egy folyamatos mérés görbéit itt megtekintheti!

Vissza a lap tetejére

Éves emisszió mérés

(jegyzőkönyv és jelentéskészítés negyedéves bontásban!)

A hatályos jogszabályok alapján minden olyan pontforrás (esetünkben kémény) bejelentésre és éves bevallásra kötelezett, amelyben a tüzelőberendezések egyidejűleg 140 kW teljesítményt vagy többet tüzelhetnek el.

A bevallásokat mindig a tárgyévet követő év március 31.-ig kell megtenni.

Példák egy pontforrásra (kéményre vonatkoztatva):

1 db 140 kW-s kazánbejelentésre kötelezett!
2 db 70 kW-s kazán (140 kW)bejelentésre kötelezett!
3 db 50 kW-s kazán (150 kW)bejelentésre kötelezett!
2 db 60 kW-s kazán (120 kW)NEM kötelezett bejelentésre!
3 db 60 kW-s kazán (180 kW)bejelentésre kötelezett!

Természetesen hazánkban minden alól vannak kivételek, ezt hosszú lenne itt ismertetni, keressen minket szívesen tájékoztatjuk.

Első lépés az alapbejelentés (LAL). Ennek elkészítését is vállalja cégünk! Ez után a pontforrás tulajdonosa megkapja a környezetvédelmi azonosítóit: KÜJ-szám, KTJ-szám. Az éves bevallásokat már ezeken a számokon kell megtenni. Erre u.n. forma-nyomtatványok vannak.

Cégünk vállalja a mérési jegyzőkönyv elkészítését és a formanyomtatványok kiállítását a jegyzőkönyv, valamint az ügyfél adatszolgáltatása alapján.

Szükséges adatok:

 • a tárgyév földgázfogyasztása negyedéves, vagy havi bontásban,
 • a kazán(ok) üzemórája negyedéves, vagy havi bontásban,

Egy pontforrás mérési adatlapját itt megtekintheti!

Vissza a lap tetejére

Új berendezések beüzemelése

Vállaljuk új gázkazánok, gázégők, beüzemelését márkaképviseleti formában garanciában.

Ezek lehetnek 10kW-tól 19,9MW-ig:

 • melegvízkazánok,
 • gőzkazánok,
 • gyorsgőzfejlesztők,
 • gázégők,
 • feketesugárzók,
 • hőlégfúvók.


Vissza a lap tetejére

Gázégők és gázkazánok, feketesugárzók és hőlégfúvók javítása, karbantartása

Típustól függetlenül vállaljuk gázkazánok (gőztermelő, melegvíztermelő, kombi,) és gázégők, javítását, karbantartását. 10 kW- 19,9 MW-ig.

Vállaljuk továbbá gyorsgőztermelők, feketesugárzók és hőlégfúvók javítását, karbantartását.

A javításhoz típustól függetlenül alkatrész is tudunk biztosítani. (Alkatrész kereskedelemmel NEM foglalkozunk!)

Vissza a lap tetejére

Gáz- és fűtésszerelés

(Tervezés, kivitelezés, javítás, korszerűsítés)
Vállaljuk az Ön házának gáz- és fűtésszerelését, meglévő berendezések és rendszerek javítását, korszerűsitét.

Vissza a lap tetejére

Fűtési folyamatszabályzó rendszerek

(kialakítása és javítása)

Vállaljuk kis- és nagyberuházások korszerű fűtési folyamatszabályzó rendszereinek tervezését, kivitelezését.

Meglévő rendszerek javítását, karbantartását, felújítását.

A fűtési folyamatszabályzás az energia gazdálkodás fontos kérdése. Tekintse meg az alábbi táblázatot, hogy túlfűtés esetén hány százalék energiát „pazarol” el és fizet ki feleslegesen:

Külső hőmérséklet
Túlfűtés + 10 °C + 5 °C 0 °C - 5 °C - 10 °C - 15 °C
1 °C 10 % 7 % 5 % 4 % 3 % 2,5 %
2 °C 20 % 13 % 10 % 8 % 6,5 % 6 %
3 °C 30 % 20 % 15 % 12 % 10 % 8,5 %
4 °C 27 % 20 % 16 % 13,5 % 11 %
5 °C 25 % 20 % 17 % 14 %

Mint látható 3 °C túlfűtésnél már 30 % energia is mehet veszendőbe!

Vissza a lap tetejére

Összeépítési jóváhagyás elkészítése

Gázégők és gázkazánok (különböző típusúak) esetében a Hatóságtól összeépítési jóváhagyást kell kérni.

Ennek értelme és lényege, hogy azonos teljesítmény kategóriába lévő gázégők és gázkazánok nem minden esetben illeszthetők össze. A szakszerűtlenül összeillesztett gázégők és gázkazánok jobb esetben csak nagymértékű hatásfok romlást eredményeznek, amely akár 20-40 %-os fogyasztási többletet okozhat. A mai földgáz árak mellett ez kifizetődő? Veszélyesebb helyzetek is kialakulhatnak szakszerűtlen összeépítés esetén! Sok esetben ilyenkor a légszennyezés a megengedett szint 10-100-szorosa is lehet, ami önmagában veszélyezteti a környezetet és az élő szervezetet.

Ezért az összeépítés mindig szakembert igényel, még akkor is ha a gázkazánnak és a gázégőnek külön-külön van CE minősítése. A szakember feladata a tanúsítványokból megállapítani, hogy az adott berendezések összeépíthetők-e.

Amennyiben nincs egyértelmű összeépítési jóváhagyás, akkor az összeépíthetőséget mérésekkel és akár kisebb átalakítással (pl. lángcső hossz változtatás) kell megoldani. Amikor a mérések megfelelő biztonságtechnikai és tüzeléstechnikai eredményt mutatnak, akkor lehet jegyzőkönyv alapján kérni a Hatóságtól az összeépítés jóváhagyását.

Ezeket a méréseket csak arra felkészített és technikailag is felkészült cégek és szakemberek végezhetik.

Ha ide kattint, megnézheti, hogy nagy vonalakban mit tartalmaz egy ilyen jegyzőkönyv.

Vissza a lap tetejére

Márkák képviselete